Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Giving a voice to the Bride of the Messiah

Scroll to Top

To Top

Afrikaans

Below is a list of all available teachings in Afrikaans. Once you have logged in you will have the unlimited access to our entire MP3 library in all languages. If these teachings are a blessing to you please consider to donate towards our ministry.

'n Koninklike Priesterdom
Beklee jouself met dade van gerechtigheid – Fochville
Bewaak jou hart
Buitepos Seminar – Januarie 2014
Bybelse Été – Bloemfontein
Danksegging
Die aanbiddende bruid wat oorwin – Douglas
Die Ark van God
Die Bybelse feeste en orde van n Bybelse ete – Hopefield
Die doel van die tabernakel
Die eerste Ecclessia
Die Evangelie is n krag van God
Die familie as hoeksteen van die gemeenskap
Die familie as primere bousteen in die gemeenskap
Die familie as primere bousteen in die gemeenskap
Getuienis Hoe ons Israel toe is
Die hart van die vaders wat terug keer na die hart van die kinders – Jeffreysbaai
Die hart van die vaders wat terug keer na die hart van die kinders – Mooreesburg
Die hart van die vaders wat terug keer na die hart van die kinders – Otjiwarongo
Die hart van die vaders wat terug keer na die hart van die kinders – Riversdal
Die hart van n Bruid wat geskenke ontvang
Die harte van die Vaders en die Kinders
Die konflik in die midde ooste en hoe raak dit my as gelowige
Die konflik in die midde ooste en hoe raak dit my as gelowige – Paarl
Die konflik in die midde ooste en hoe raak dit my as gelowige – Potchefstroom
Die konflik in die midde ooste en hoe raak dit my as gelowige – Pretoria
Die konflik in die midde ooste en hoe raak dit my as gelowige – Riversdal
Die konflik in die midde ooste en hoe raak dit my as gelowige – Uppington
Die konflik in die midde ooste en hoe raak dit my as gelowige – Worcester
Die kultuur van n Bybelse leefstyl
Die outoriteit van die gelowige
Die restorasie van die Tabernakel van Dawid
Die rol van die man en die vrou in die huwelik
Die rol van die vrou in die huis
Die Salwing en Seen
Die Skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders van God
Die sleutel tot harmonie in die huis
Die Vader het 'n oes vir my en jou voorberei
Die vermoe om te kan kies – Hopefield
Die wat oorwin
Die wet en die genade
Doel van die Tabernakel
Ek as vrou hou die sleutel in my hand om die seen van God na my huis te bring – Martie
Een Samuel 17
Elke Held 'n spieel
Fondasie van ons geloof
Gaan Sy heerlikheid binne en lewe vanuit Sy heerlikheid
Gebalanseerde Torah Lewe
Gebede wat die son laat stilstaan
God se goedertierenheid is tot in ewigheid
God wil onder ons kom woon – Kimberley
Groei in die beeld van die Vader
Groei in jou vermoe om God se stem te hoor
Hebreeuse Wortels van die Christen Geloof in Perspektief
Herstel van die Tabernakel van Dawid
Hoe bring ons die Vader se seen in ons huise
Hoe hanteer ek my finansies volgens God se patroon
Hoe hanteer ek vrees wanneer dit lyk of verhoudings verbrokkel – Upington
Hoe hanteer ek teleurstelling in my lewe
Hoe leef ek deur moeilike omstandigheden – Welkom
Hoe leef ek my oortuigings te midde van teestand in my gemeenskap – Douglas
Hoe maak ek myself gereed vir die eindtyd
Hoe naby is die koms van die Here
Hoe om die Woord te benader – Witbank
Hoe stap ons saam om ons geloof te voltooi
Hoe voltooi ek my geloof met rus
Hoe wandel ons saam in verbond met mekaar in die eindtyd
Intimiteit Met God
Aan die wat oorwin
Die Doop
Die Evangelie is 'n krag wat tot redding is
Die Evangelie van die Koninkryk
Die konsep van Shabbat
Die verskil tussen Israel en Juda
Die versoeking van Yeshua
Getuienis – Martie – Wandel in Geloof
Het jy my waarlik lief
Hoe balanseer ek die Wet en Genade in my lewe
Hoe bou ek my intimiteit
Intimiteit met God
Israel in die Eindtyd
Laat U naam geheilig word
Moenie een afgodediens verruil vir 'n ander nie
'n Ewige Koninkryk
Nie deur krag of deur geweld nie
Om te lewe deur opstandingskrag
Parashah Jetro
Parashah Terumah
Ps 137
Soek eers die koninkryk van God
Sout en lig – die merktekens van die Bruid
Waarom is die Hebreeuse wortels belangrik
Wat beteken dit dat die Wet vervul is
Wat beteken dit om intimiteit met God te he
Wat is op God se kalender
Is daar enige betekenis in Shabbat vir die heidene
Israel in die Eindtyd
Julle het baie gesaai maar min ingebring
Julle is die lig van die wereld
Keer terug na die Hebreeuse wortels van ons geloof – Bloemfontein
Kom ons bou die Huis
Konings & Priesters
Konings en Priester vir ons God en Vader – Kroonstad
Kultuur en gebruike van die Nuwe Testament
Leef in oorvloed deur kreatiwiteit – Potchefstroom
'n Herder in die huis
n Lied binne ons
n Wortel van bitterheid of n Wortel van Dawid
Neem jou erfenis in besit
Ons erfenis in die Messias – Worcester
Ons leef in die beste tyd
Oorkom vrees om die oorwinning te kry
Outoriteit van die gelowige
Psalm 68
Restorasie van die tabernakel van Dawid
Sewe fases van verlossing
Sien en Hoor die oorwinning
Spreuke 31 – Martie
Stap uit in geloof – Martie
Vind jou skeppingsdoel
Voordeel vs Verantwoordelikheid
Waar het die kerk die spoor beitsen geraak
Waar is jou hart – Martie
Waar staan ons in tyd Clanwilliam
Wat is die profetiese betekenis van die herfs feeste
Wat is die Vader se plan met die Bruid nou
Wat is volgende op God se profetiese plan
Wat moet ons doen om gebedsverhoring te kry
Wat se die Skrif wat gaan in die einde gebeur
Wat sien jy – Martie
Wees aktief in jou geloof – Riversdal
Wet teenoor genade
Windhoek seminar Januarie 2014